Cập nhật: Ngày 6 tháng 6 năm 2018

Nền tảng để người dùng Zoom tin tưởng lựa chọn dịch vụ của chúng tôi chính là mức độ bảo vệ thông tin riêng tư. Để tuân thủ GDPR, chúng tôi đã triển khai các bản cập nhật sau đây cho nền tảng và cho các thực tiễn hoạt động của chúng tôi.

Nền tảng

Các sản phẩm của Zoom áp dụng cơ chế chấp thuận rõ ràng dành cho người dùng châu Âu. Người dùng hiện tại hoặc người dùng mới được phát hiện là có địa chỉ IP từ châu Âu khi đăng nhập ứng dụng Zoom trên máy tính hoặc di động, hoặc tham gia cuộc họp mà không đăng nhập trên bất kỳ nền tảng nào (Mac, Windows, Linux, iOS, Android, Web, ChromeOS) sẽ nhận được bản cập nhật chính sách quyền riêng tư dùng một lần. Thông tin chấp thuận Chính sách Quyền riêng tư và Điều khoản Dịch vụ cập nhật được lưu trữ nhằm mục đích tuân thủ. Bạn có thể bật thông báo âm thanh cho người dùng tham gia cuộc họp qua điện thoại đang được ghi lại. Các chỉ báo ghi lại trực quan cũng xuất hiện.

Trang web

Cookie:

Đối với khách hàng ở quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, chúng tôi đã triển khai cookie “không tải”. Cookie này sẽ không được áp dụng trên trình duyệt của người dùng trừ khi tùy chọn được thiết lập. Người dùng được phát hiện có địa chỉ IP từ một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu: khi lần truy cập đầu tiên trang web zoom.us, người dùng sẽ thấy hộp bật lên cookie cho phép thiết lập tùy chọn cookie. Sau này, người dùng có thể thay đổi tùy chọn cookie bất cứ lúc nào bằng cách truy cập liên kết tùy chọn cookie ở chân trang bất kỳ trên trang web của chúng tôi (chỉ hiển thị cho khách truy cập có địa chỉ IP từ Liên minh châu Âu).

Liên kết đến Chính sách Quyền riêng tư:

Để người dùng dễ dàng truy cập, chúng tôi đã cập nhật để đưa liên kết đến Chính sách Quyền riêng tư vào trang web của chúng tôi, ở những vị trí dữ liệu được thu thập.

Chọn tham gia trao đổi thông tin:

Người dùng thuộc Liên minh châu Âu có thể lựa chọn tham gia trao đổi thông tin với Zoom khi đăng ký hội thảo trực tuyến do Zoom tổ chức hoặc tải xuống cáo bạch từ trang web của Zoom. Người dùng ở những khu vực khác có thể liên hệ với privacy@zoom.us để hủy theo dõi email tiếp thị.

Chuyên viên bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi đã phân công Kari Zeni làm Chuyên viên bảo vệ dữ liệu (DPO). Kari là chuyên gia về tuân thủ GDPR. Bạn có thể liên hệ với Kari theo địa chỉ privacy@zoom.us.

Các chính sách

Zoom đã ký kết Thỏa thuận bảo vệ dữ liệu với các nhà cung cấp của mình (bên xử lý phụ) để thống nhất bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu khách hàng. Zoom cung cấp DPA ký sẵn cho khách hàng. DPA được Zoom xem xét kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tuân thủ tất cả yêu cầu của GDPR và yêu cầu về bảo mật và quyền riêng tư khác. Tài liệu này được soạn thảo để mô tả rõ ràng và chính xác cách Zoom nhất quán cung cấp dịch vụ cho tất cả các khách hàng và phù hợp với chương trình bảo mật lập ra hoạt động kiểm toán bên thứ ba SOC2 (Loại II) hàng năm.

Chúng tôi cũng đã cập nhật Chính sách Quyền riêng tư để minh bạch hơn và phát triển chính sách cookie mô tả mục đích của các cookie mà Zoom sử dụng.

Giáo dục và đào tạo nhân viên

Ngoài đào tạo về quyền riêng tư mà mọi nhân viên khi mới gia nhập Zoom nhận được thì sau đó, cứ hàng năm, các nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng (ví dụ như bộ phận kinh doanh) lại được đào tạo về GDPR và về tác động của GDPR đến vai trò của họ.

Quyền của chủ thể dữ liệu

GDPR trao cho chủ thể dữ liệu (tức là người dùng của chúng tôi) một số quyền nhất định để đảm bảo quyền riêng tư và việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của họ. Các quyền đó gồm:

  • Quyền được thông báo
  • Quyền truy cập
  • Quyền cải chính
  • Quyền xóa bỏ
  • Quyền hạn chế xử lý
  • Quyền phản đối
  • Quyền đối với việc ra quyết định/lập hồ sơ tự động

Để biết thêm thông tin về các quyền này, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để thực hiện các quyền này, vui lòng gửi email đến privacy@zoom.us.