Lưu ý: Tất cả giá hiển thị là tính theo mỗi cuộc gọi, mỗi phút. Cước phí cuộc gọi được tính cho khoảng thời gian 60 giây.
Gọi đến Gọi đi Gọi đến Gọi đi
Điện thoại cố định Di động Điện thoại cố định Di động
Thanh toán theo mức sử dụng Hàng tháng(Bắt đầu cam kết)
Điện thoại cố định Di động Điện thoại cố định Di động
{{ showThreeCountryOnGP }}
{{ 'country.' + country | I18Nized }}
{{ getCallOutRate(country, '7201', 'Landline') }} {{ getCallOutRate(country, '7201', 'Mobile') }} {{ getCallOutRate(country, '7202', 'Landline') }} {{ getCallOutRate(country, '7202', 'Mobile') }}
Giá cước SMS Giá cước MMS
Gọi đến Gọi đi Gọi đến Gọi đi
{{ 'country.' + country | I18Nized }}
{{ getSmsRate(country, 'TN', 'in') }}
{{ getSmsRate(country, 'TF', 'in') }}(Từ số điện thoại miễn cước)
{{ getSmsRate(country, 'Mobile', 'in') }}(Từ mạng di động)
{{ getSmsRate(country, 'TN', 'out') }}
{{ getSmsRate(country, 'TF', 'out') }}(Từ số điện thoại miễn cước)
{{ getSmsRate(country, 'Mobile', 'out') }}(Từ mạng di động)
{{ getMmsRate(country, 'TN', 'in') }}
{{ getMmsRate(country, 'TF', 'in') }}(Từ số điện thoại miễn cước)
{{ getMmsRate(country, 'Mobile', 'in') }}(Từ mạng di động)
{{ getMmsRate(country, 'TN', 'out') }}
{{ getMmsRate(country, 'TF', 'out') }}(Từ số điện thoại miễn cước)
{{ getMmsRate(country, 'Mobile', 'in') }}(Từ mạng di động)