Uwaga: wszystkie pokazane stawki są stawkami za minutę połączenia. Połączenia są naliczane w 60-sekundowych interwałach.
Przychodzące Wychodzące Przychodzące Wychodzące
Linia stacjonarna Telefon komórkowy Linia stacjonarna Telefon komórkowy
Płatność zgodnie z użyciem Raz w miesiącu(Zobowiązanie początkowe)
Linia stacjonarna Telefon komórkowy Linia stacjonarna Telefon komórkowy
{{ showThreeCountryOnGP }}
{{ 'country.' + country | I18Nized }}
{{ getCallOutRate(country, '7201', 'Landline') }} {{ getCallOutRate(country, '7201', 'Mobile') }} {{ getCallOutRate(country, '7202', 'Landline') }} {{ getCallOutRate(country, '7202', 'Mobile') }}
Stawki za wiadomości SMS Stawki za wiadomości MMS
Przychodzące Wychodzące Przychodzące Wychodzące
{{ 'country.' + country | I18Nized }}
{{ getSmsRate(country, 'TN', 'in') }}
{{ getSmsRate(country, 'TF', 'in') }}(Z bezpłatnego numeru)
{{ getSmsRate(country, 'Mobile', 'in') }}(Z telefonu komórkowego)
{{ getSmsRate(country, 'TN', 'out') }}
{{ getSmsRate(country, 'TF', 'out') }}(Z bezpłatnego numeru)
{{ getSmsRate(country, 'Mobile', 'out') }}(Z telefonu komórkowego)
{{ getMmsRate(country, 'TN', 'in') }}
{{ getMmsRate(country, 'TF', 'in') }}(Z bezpłatnego numeru)
{{ getMmsRate(country, 'Mobile', 'in') }}(Z telefonu komórkowego)
{{ getMmsRate(country, 'TN', 'out') }}
{{ getMmsRate(country, 'TF', 'out') }}(Z bezpłatnego numeru)
{{ getMmsRate(country, 'Mobile', 'in') }}(Z telefonu komórkowego)