Skip to main content
Askele webinaari: Kannattavuuden nosto, asiakas-ja projektijohtamisen avulla
Webinaarin sisältö: (teoria, käytännön esimerkit, kysymykset)

1. Projektijohtamisen merkitys asiantuntijayrityksen kannattavuuteen (30min)
- sisäisen tuotteistamisen vaikutus projektijohtamiseen
- jälkilaskennan arvo myyntityön ja tarjouslaskennan kehittämisessä
- järjestelmien lisäarvo hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyyn

2. Vinkeistä käytäntöön - demo (15min)
- asiakas- ja projektisalkkujen seuranta
- jälkilaskenta ja johtoryhmätyöskentely

3. Vinkit ja kysymyksien läpikäynti (15min)
- vinkkejä kannattavuuden parantamiseksi

Nov 9, 2017 9:00 AM in Helsinki

Webinar is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Matti Tiilikainen.