webinar register page

Webinar banner
Prezentacja najnowszych danych statystycznych dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele w Polsce
Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży we współpracy z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego i Katolicką Agencją Informacyjną zapraszają na

prezentację najnowszych danych statystycznych dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele w Polsce

Spotkanie, w formule online, odbędzie się 28 czerwca (poniedziałek), o godz. 11.00

W wydarzeniu udział wezmą:
- Abp Wojciech Polak, Prymas Polski, Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
- Ks. Wojciech Sadłoń, Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
- Ks. Adam Żak SJ, Koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, Dyrektor Centrum Ochrony Dziecka

Prowadzenie: Ks. Piotr Studnicki, Kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Kontynuacja badań dotyczących zgłoszeń przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele w Polsce obejmuje okres od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2020 r. Decyzję o przeprowadzeniu kwerendy biskupi podjęli - zgodnie z rekomendacją delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp. Wojciecha Polaka - podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu. Podobnie jak poprzednio, ankietę dotyczącą wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych inkardynowanych do diecezji polskich duchownych oraz niektórych profesów wieczystych męskich zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce przygotował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z Koordynatorem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz biurem Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, a sfinansowane przez Fundację Świętego Józefa KEP.
Pierwsza kwerenda Kościoła w Polsce dotycząca przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich, opublikowana w marcu 2019 r., ujawniła 382 przypadków wykorzystania z lat 1950-2018 (zgłoszonych od stycznia 1990 r. do czerwca 2018 r.).
___________________________
Zadawanie pytań możliwe będzie za pomocą platformy ZOOM (Q&A oraz głosowo, po podniesieniu wirtualnej ręki).

Jun 28, 2021 11:00 AM in Warsaw

* Required information
Loading