webinar register page

Webinar banner
ADHD og digital trivsel
Børn i dag er vokset op med digitale sociale medier. Faktisk kan mange navigere på en Ipad, før de kan gå. Hvad betyder brugen af skærme for børn med ADHD og adfærdsvanskeligheder, hvad viser forskning, og hvordan kan vi som voksne guide og hjælpe børnene til en god hverdag, hvor digitale medier og skærme spiller en rolle.

Digitale medier er kommet for at blive, men vi som forældre og fagpersoner er i høj grad med til at definere, hvad vi anvender medierne til, og hvordan udviklingen vil forløbe.

Indhold:

Viden om mediernes udvikling
Viden om digitale medier – hvad skal du som forældre og fagpersoner vide og være opmærksom på
Hvad siger forskningen om brugen af skærme og koncentrationsevne
Konkrete strategier til at skabe en god hverdag, hvor digitale medier er et positivt tilvalg

Undervisere: Malene Lundgren og Psykolog Janne Gytz

Fyraftensmødet er gratis.

Jun 9, 2021 04:00 PM in Copenhagen

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Malene Lundgren.