webinar register page

Religionsfrihet – en mänsklig rättighet med utmaningar
Första veckan i februari varje år infaller World Interfaith Harmony Week. Sveriges interreligiösa råd och Sensus arrangerar ett panelsamtal med utgångspunkt från artikel 18 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter:

"Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor."

Medverkande:
Shahram Mansoory, ordförande, Sveriges interreligiösa råd,
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Anneli Rådestad, chefredaktör, Judisk Krönika
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi, Uppsala universitet
Ferdinando Sardella, docent i religionshistoria, Stockholms universitet.

Moderator: Elisabeth Sandlund, ledarskribent på tidningen Dagen

Feb 2, 2021 04:30 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: A World of Neighbours.