webinar register page

Webinar banner
EU-TURKEY HIGH LEVEL BUSINESS DIALOGUE / AB-TÜRKİYE YÜKSEK DÜZEYLİ İŞ DİYALOĞU
On 10-11 March 2021 the EU-Turkey High Level Business Dialogue will be organized online by the Turkey-EU Business Dialogue (TEBD) Project, which is implemented by EUROCHAMBRES in close cooperation with TOBB.

PROGRAMME

10 March 2021

• 10:30-12:00 CET - Opening Session
• 13:00-14:30 CET - EU-Turkey Economic and Trade Relations and Common Challenges in the view of EU Green Deal
• 15:00-16:30 CET - Skills for EU Green Transition

11 March 2021

• 10:30-12:00 CET - Recovery, Investment and Sustainable Finance
• 13:00-14:30 CET - Circular Economy
• 15:00-16:30 CET - Plenary Closing Session

Turkish and English simultaneous translation will be provided during the event.

------------------------------------------------------------------

AB-TÜRKİYE YÜKSEK DÜZEYLİ İŞ DİYALOĞU, EUROCHAMBRES tarafından TOBB ile yakın işbirliği içerisinde yürütülmekte olan Türkiye-AB İş Diyaloğu (TEBD) Projesi kapsamında 10-11 Mart 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecektir.

PROGRAM

10 Mart 2021

• 12:30-14:00 TSİ - Açılış oturumu
• 15:00-16:30 TSİ - AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde AB-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkileri ve Ortak Zorluklar
• 17:00-18:30 TSİ - AB Yeşil Düzenine Geçişte Mesleki Becerileri

11 Mart 2021

• 12:30-14:00 TSİ - Toparlanma, Yatırım ve Sürdürülebilir Finansman
• 15:00-16:30 TSİ - Döngüsel Ekonomi
• 17:00-18:30 TSİ - Kapanış Oturumu

Etkinlik boyunca Türkçe ve İngilizce simültane çeviri sağlanacakır.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: TEBD Online Meeting.