webinar register page

Webinar banner
Онлайн Семинар - Autodesk BIM 360 инструменти за строителни фирми
КАД Пойнт организира безплатен онлайн семинар на 21 Февруари 2020 (14:00 до 15:00) за Autodesk BIM 360 инструменти за строителни фирми. В него ще разгледаме някои от основните ползи от BIM 360 технологията за строителните компании.

BIM 360 Docs - Документация и екипно споделяне;
BIM 360 Build - Контрол на качество, Безопасност и Запитвания;
BIM 360 Plan - Строителни графици;
BIM 360 Coordinate - Координация на моделите;
BIM 360 Cost - Остойностяване на проекта.

Feb 21, 2020 02:00 PM in Sofia

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CAD Point Ltd..