webinar register page

Spory o naruszenie renomowanych znaków towarowych - specyfika postępowania sądowego
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie na cykl spotkań, które poprowadzi SSO Beata Piwowarska.

Spory o naruszenie renomowanych znaków towarowych - specyfika postępowania sądowego – data spotkania: 27.10.2020 r (godzina zostanie podana w terminie późniejszym)

Szkolenie Sekcji jest otwarte dla wszystkich adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników zagranicznych Izby Adwokackiej w Warszawie.

SSO Beata Piwowarska zachęca do otwartej formuły spotkań z aktywnym uczestnictwem.

Za każde szkolenie przysługują 2 PDZ.

Serdecznie zapraszamy!

adw. Monika Witkowska
Przewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej

adw. Adrianna Pilecka
Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej

Oct 27, 2020 03:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sekcje Tematyczne.