webinar register page

Architekt ako autor – práva a povinnosti, zákon vs. prax?
DOPLŇUJÚCE INFO:
(1) Upozorňujeme (členov a členky SKA), že za úspešné absolvovanie online podujatia po registrácii naň sa považuje:
- prihlásenie sa cez doručený odkaz včas, t.j. v avizovanom čase začiatku podujatia,
- a účasť na podujatí v jeho plnej dĺžke.
V inom prípade účastník nedeklaruje svoju účasť na podujatí, a teda nespĺňa podmienky pre pridelenie stanovených kreditov.
(2) Webinár bude nahrávaný výlučne pre pracovné účely a záznam nebude voľne zdieľaný. Účasťou na webinári súhlasíte s touto skutočnosťou.

Jun 3, 2021 02:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Komora Architektov.