webinar register page

Webinar banner
How to Keep Your Team Healthy During COVID-19
Nếu bạn là một nhà lãnh đạo công ty, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID 19 là vô cùng quan trọng. Tất cả các thành viên trong đội ngũ nên cùng nhau hành động để kiểm soát sự lây lan của vi-rút giữa các nhân viên và trong môi trường làm việc của bạn. Chúng ta không chỉ ngăn ngừa vi-rút, mà còn thường xuyên kiểm tra về sức khỏe, tinh thần của mọi người khi phải trải qua thêm những căng thẳng về dịch bệnh trong thời gian này.

Dreamplex tổ chức hội thảo trực tuyến này với sự hợp tác của Jio Health Clinic. Chúng tôi sẽ đề cập đến mọi điều bạn cần biết về vi-rút, phòng chống nhiễm bệnh tại nhà và tại văn phòng, và cũng có rất nhiều lời khuyên hữu ích về cách giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra, hội thảo cũng sẽ có một phiên hỏi đáp - một cơ hội tuyệt vời để bạn hỏi bất kỳ câu hỏi nào đến với hội đồng các chuyên gia về lĩnh vực này để giúp đỡ bạn.

Mar 31, 2020 03:00 PM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tuyet.