webinar register page

Webinar banner
Bizfly Expert Talk #18: 6 bước xây dựng chương trình khách hàng thân thiết tự động
Sự kiện Bizfly Expert Talk #18 "6 bước xây dựng chương trình khách hàng thân thiết tự động" sẽ mang đến cho các doanh nghiệp lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ cách thức để xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng thân thiết 1 cách tự động để có thể tăng doanh số cũng như upsell, cross sell cho doanh nghiệp.

Nov 30, 2021 10:00 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .