webinar register page

Webinar banner
Interconnected Business Series: Türkiye- Tajikistan
Türkiye-Tacikistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu, potansiyel gelişme alanları, yatırım imkanları ve iş birliği fırsatlarının gündeme alınacağı Türkiye-Tacikistan Interconnected Business etkinliğimiz 14 Eylül 2020, Pazartesi günü Türkiye saati ile 14:00’de düzenlenecektir.
Program çerçevesinde, ana oturumun akabinde, üç farklı oturumun eş zamanlı olarak düzenlenmesi planlanmaktadır.
Sektörel oturumlara katılmak isteyen firmaların kayıt formunda sektör tercihi yapmaları gerekmektedir. Her oturum için bağlantı adresi farklı olup, kayıt sırasında belirtilen e-posta adreslerine bilahare iletilecektir.
Toplantı ve sektörel iş görüşmelerinde Türkçe-Rusça simültane tercüme olacaktır.


Bilgi için: Avrasya İş Konseyleri Koordinatörü (Tuğba Bal Bahar, tbal@deik.org.tr)DEİK INTERCONNECTED BUSINESS SERIES: ТУРЦИЯ - ТАДЖИКИСТАН

14 сентября 2020 г. состоится онлайн-форум "Interconnected Business: Турция - Таджикистан" с участием деловых кругов Турции и Таджикистана, в ходе которого будут рассмотрены актуальные вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Начало мероприятия: 16:00 по местному времени в Таджикистане (14:00 в Турции).
После пленарной части работа форума продолжится на полях параллельных отраслевых секциий по строительству и энергетике, текстильной промышленности, сельскому хозяйству и пищевой промышленности.
Для участия в отраслевых секциях во время регистрации необходимо заполнить соответствующий раздел анкеты. Каждая секция имеет отдельную ссылку для подключения. Каждому участнику на адрес электронной почты будет отправлена соответствующая ссылка для входа в секцию, которая была выбрана им при регистрации.
На мероприятии будет обеспечен русско-турецкий синхронный перевод.
Kонтактное лицо: Туба Бал Бахар tbal@deik.org.tr

Sep 14, 2020 02:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DEİK- DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU.