webinar register page

Kako „hraniti“ i ''braniti'' likvidnost preduzeća za vreme i nakon krize?
Kakav je uticaj krize izazvane pandemijom koronavirusa na finansije preduzeća i zašto je likvidnost danas ispred profitabilnosti? Kojim odlukama firme mogu da hrane prilivnu likvidnost, a brane odlivnu likvidnost?

Na ova i mnoga druga pitanja od značaja za opstanak firmi u krizi, nudimo odgovore na našem novom vebinaru, koji okuplja eksperte iz oblasti finansija i bankarske stručnjake. Učesnici će pokušati da približe kako banke posmatraju preduzeća kao klijente, kolika je šansa da firme dobiju kredite, kao i koje druge izvore finansiranja preduzeća u ovom periodu mogu da koriste.

Vebinar nudi i savete o tome koje poslovne odluke danas i sutra imaju uticaja na finansijsko zdravlje preduzeća. Neka od pitanja koja će biti pokrivena su:
• Kako banke ocenjuju kreditni rejting klijenta sada u odnosu na regularne okolnosti? Kojim parametrima daju više na značaju?
• Kako banke percipiraju preduzeće koje je bilo zdravo 20.2. a sada je u problemu zbog akutne krize? Ko sada ima veću, a ko manju šansu da dobije kredit sektorski posmatrano?
• Kako sada pregovarati sa bankom? Koji su uzroci nekvalifikovanosti klijenta da dobije kredit banke? Kako klijent da uradi samoocenu spremnosti da aplicira za kredit?
• Šta će se promeniti u praksi banaka u Srbiji nakon izlaska iz akutne krize?
• Koje će odluke biti najvažnije za dan posle, a treba da mislimo na njih već danas?

Moderator: Sandra Rodic, USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Gosti:
Dr. Dragan Lončar, Peterhof Consulting
Milos Bajčetić, Erste banka
Marko Banović, Raiffeisen banka

May 3, 2020 06:30 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ICT Hub.