webinar register page

Webinar banner
Presentació on line de la Guia del disseny prestacional (PBD)
El sector industrial-logístic segueix creixent a tot el món. Davant d’aquesta situació, ens trobem amb noves necessitats i nous reptes: alçades majors, distàncies majors, grans superfícies de sectors, grans entreplantes ocupades, etc., excepcionalitats que no es poden resoldre amb els plantejaments prescriptius tradicionals i que cal abordar a través de plantejaments prestacionals sense minvar el grau de seguretat necessari.

El Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLÚSIC), conscient d’aquesta problemàtica, i a través del Grup de Treball de Disseny Prestacional ha desenvolupat una Guia de Disseny Prestacional per a naus industrials. Aquesta Guia proposa un plantejament prestacional global mitjançant la definició d’uns objectius i criteris clars a l’hora de treballar en dissenys prestacionals.

El pròxim 25 de març realitzarem l’acte de presentació.

Mar 25, 2021 12:00 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Clúster de Seguretat Contra Incendis.