webinar register page

Webinar banner
WEBINAR: Integrated Social Service Governance Model After the Shock | Dayanıklı Kentler için Bütüncül Sosyal Hizmet Yönetişim Modeli
The webinar will be organized as part of the series of events taking place within the Government After Shock program of the OECD’s Observatory of Public Sector Innovation on 17 November 2020. It will present an integrated governance model for social service provision during the disaster/pandemic. The model was developed relying on the lessons drawn out from the two district municipalities in Istanbul, namely Sultanbeyli and Maltepe Municipalities during the COVID-19 crisis.

The “Integrated Social Service Governance Model” was developed by Sultanbeyli Municipality, Maltepe Municipality and Argüden Governance Academy with the support of Marmara Municipalities Union through innovative design paying attention to views and recommendations of the internal and external stakeholders, paired with data-driven analysis for practical insights in order to improve the capacity and responsiveness. It is unique as a pro-active model which identifies the most vulnerable households and individuals for service provision during and after any health disaster.

*Simultaneous interpretation in English/Turkish will be provided during the event.

---------------

Bu etkinlik, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 17 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek “Şok Sonrası Yönetim” adlı etkinlik dizisi kapsamında düzenlenmektedir. Etkinlikte Sultanbeyli Belediyesi, Maltepe Belediyesi ve Argüden Yönetişim Akademisinin ortaklığı ve Marmara Belediyeler Birliğinin desteğiyle hazırlanan “Dayanıklı Kentler için Bütüncül Sosyal Hizmet Yönetişim Modeli” projesi katılımcılara sunulacaktır.

Proje kapsamında, veri temelli analizler yapılarak mevzuata uygun bir model geliştirilmiş; entegre, kapsayıcı ve veri temelli strateji geliştirmek ve eylem planları hazırlamak açısından örnek bir çalışma ortaya çıkmıştır. Bu model ile belediyelerin mevcut karar ve kaynaklarını salgın dönemlerinde en üst düzeyde kullanmaları desteklenmektedir.

*Etkinlikte Türkçe/İngilizce simültane çeviri olacaktır.

Nov 17, 2020 02:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Marmara Belediyeler Birliği.