webinar register page

Kriz Yönetimi’nde Ekip Lideri’nin Rolü
Gökhan Polat( Moderatör) – EY Risk Danışmanlığı Kıdemli Müdür – Risk İş Geliştirme Lideri
Sagi Gün (Konuşmacı) - EY Türkiye Risk Danışmanlığı İş Sürekliliği Hizmetleri ve Kriz Yönetimi Direktörü

Bu webinarda; doğru şekilde yönetilemeyen krizlerin kurumları nasıl felakete sürükleyebileceği konusunda gerçek yaşanmış örnekler sunularak farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

May 14, 2020 03:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Marmara Belediyeler Birliği.