webinar register page

Hvordan bør fremtidens styring av universiteter og høgskoler være?
NIFU inviterer til lanseringsseminar av to rapporter om styring i høyere utdanning.

Oct 19, 2020 09:30 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NIFU Webinar.