webinar register page

Webinar banner
Webinar: Go Global China
Go Global gir deg inspirasjon til å se muligheter for vekst i internasjonale markeder og senker barrierene for å satse.

Innovasjon Norge arrangerer Go Global webinar med fokus på det kinesiske markedet i samarbeid med NCE Blue Legasea, Norwegian Rooms og ÅKP.

Kina er en av våre viktigste handelspartnere i Asia og har de siste årene hatt en høy og stabil økonomisk vekst. Kina skal arrangere vinter-OL i Beijing i 2022, og dette åpner store muligheter for norsk næringsliv.

Innovasjon Norge har initiert prosjektet ‘China2022’, en helhetlig og langsiktig eksportsatsing frem mot OL i Beijing for å posisjonere Norge og det norske næringslivet i Kina. Viktige mulighetsområder vil blant annet være skandinavisk design og møbel, sjømat, helsekost og næringsmiddel, landbruksvarer, reiseliv, og digitale løsninger.

På seminaret får du innsikt i:
• Hvilke markedsmuligheter finnes for norsk næringsliv i Kina og hvor har norske bedrifter konkurransefortrinn?
• Hva kan Innovasjon Norge hjelpe med på veien?
• Innovasjon Norges eksportsatsing «China2022»

Apr 2, 2020 12:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Wenche Uksnøy.