webinar register page

Webinar banner
OpenBIM - vikten av öppna dataformat
Idag används flera öppna format inom bygg- och anläggningsbranschen. Traditionellt har IFC-formatet närmast varit synonymt med termen öppet dataformat inom byggbranschen, det som brukar kallas för OpenBIM. Anläggningsbranschen präglas av långsträckta infrastrukturprojekt. När man nu verkligen har börjat basera sin produktion på BIM-modeller, har det införts olika öppna dataformat bland annat från kartindustrin. Under senare år har även länkad data och semantisk webb introducerats i bygg- och anläggningsbranschen.

Efter webbinariet har du fått en översikt över de vanligaste öppna dataformaten inom bygg- och anläggningsbranschen, och tagit del av fördelar och nackdelar med olika format. Vi kommer också ta en titt i kristallkulan i ett försök att förutse hur datautbyte kan komma att hanteras i framtiden.
* Required information
Loading

Speakers

Jan Erik Hoel
@Trimble
Mikael Malmkvist
@Svensk Byggtjänst