webinar register page

Webinar banner
"Nowe Oblicza Biochemii 2020/2021": Krystyna Bieńkowska-Szewczyk (Gdańsk) "Szczepionki przeciwwirusowe przed i po pandemii koronawirusa".
"Nowe Oblicza Biochemii 2020/2021" to cykliczny webinar Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wykład on-line (w języku polskim) wygłosi prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Feb 25, 2021 01:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Adam Szewczyk.