webinar register page

Хэрэглэгчээ 360 харах дэлхийн #1 CRM шийдлийг танилцуулах, Монгол компанийн бодит туршлагатай танилцах вэбинарт тавтай морилно уу.
How to Sell Faster & Smarter
Хэрэглэгчээ 360 харах дэлхийн #1 CRM шийдлийг танилцуулах, Монгол компанийн бодит туршлагатай танилцах вэбинарт тавтай морилно уу.

Энэхүү вэбинараар:
+ Customer 360 гэж юу болох, түүнийг борлуулалтдаа ашиглах ухаалаг бөгөөд хурдтай ажиллах шийдэл

+ Борлуулалтын багийн Дижиталаар бүтээмжтэй ажиллах арга барил, шийдэл

+ Customer 360 буюу Sales Cloud ашигласан Монгол компанийн жишээ танилцуулга, хэлэлцүүлэг явагдна.

Oct 13, 2021 10:00 AM in Beijing, Shanghai

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .