webinar register page

Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi: Covid-19 Paneli
Moderatör: A. Cihat Kahraman, MBB

Konuşmacılar:
Hasan Sarı - Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
Mahmut Osmanbaşoğlu - UNDP Türkiye Kimyasallar ve Atık Sektör Yöneticisi
Mete İmer - ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri
Muhammet Saraç - İZAYDAŞ Genel Müdürü
Mustafa Canlı - İSTAÇ Genel Müdürü
Neslihan Boyacılar - TAP Derneği Genel Sekreteri
Ufuk Işık - TAYÇED Yönetim Kurulu Üyesi

May 20, 2020 04:30 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Marmara Belediyeler Birliği.