webinar register page

Webinar banner
Ärftlighet inom gynekologisk cancer - 7 okt. kl. 18:30
I vissa fall kan äggstockscancer och livmodercancer förklaras av bakomliggande ärftliga faktorer. Att veta om att en cancer är ärftligt orsakad kan ha en stor betydelse för både individen och anhöriga. I kommande webbinarie om ärftlighet inom gynekologiska cancerformer kommer iCellate Medical att diskutera följande frågor:

1. Vad är ärftlig cancer och finns det några tecken som talar för cancern är ärftlig?
2. Vad är just ärftlig äggstockscancer och ärftlig livmodercancer? Vilka gener är kopplade till dessa?
3. Hur påverkas jag av att ha en ärftlig cancerform och hur påverkas min familj?
4. Vad finns det för åtgärder för friska personer med förhöjd risk?

Webbinariet är kostnadsfritt! Det går också bra att titta på webbinariet i efterhand för den som inte kan vara med live. Registrera dig för att få tillgång till inspelningen.

iCellate Medical AB är ett bolag som tillhandahåller tjänster inom cancerdiagnostik, med fokus på "liquid biopsy" (flytande biopsier) och gensekvensering. Vi kämpar för att ta fram och tillgängliggöra metoder för screening och tidig upptäckt - allt för en bättre prognos. Vårt labb ligger i Solna och är ackrediterad av SWEDAC enlight kvalitetsstandard ISO 15189.

Har du frågor eller funderingar inför webbinariet ber vi dig att skicka dessa till victoria.brehmer@icellate.se.

Välkommna!

Oct 7, 2021 06:30 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading