webinar register page

Rejestr akcjonariuszy
Zakres tematu:
a) wprowadzenie prawne – czym jest rejestr akcjonariuszy i jakie obowiązki ciążą na emitencie lub akcjonariuszach;
b) praktyczne konsekwencje wprowadzenie RA – do czego jest zobowiązana Spółka akcyjna i/lub akcjonariusz;
c) węzłowe problemy dot. RA:
a. charakter czynności i odpowiedzialność prowadzącego rejestr;
b. wypowiedzenie umowy;
c. status akcjonariusza, a emitenta;
d. obowiązki dot. MIFID, czyli jak kwalifikować usługę;
e. AML, jako ograniczenie prawa do dokonania wpisu;
f. procedura dokonywania wpisu lub odmowy jego dokonania.
d) System IT w służbie akcjonariuszom
* Required information
Loading