webinar register page

Webinar banner
ישו והארכיאולוגיה של הנצרות הקדומה
יהודי מכפר קטנטן בגליל שחי ופעל לפני כאלפיים שנה הפך בדיעבד לדמות המשפיעה ביותר בתולדות המין האנושי היה. ההרצאה תציג את ישו, התפתחות הנצרות הקדומה ואתרי הקודש לנצרות, מנקודת מבט אקדמית, חילונית, יהודית וישראלית.

על המרצה: דני הרמן הוא ארכיאולוג בהשכלתו ובעל חברה לשירות סיורים פרטיים לתיירים (Dannythedigger.com). יחד עם ד"ר אילן אבקסיס הוא גם בעל ההסכת הפופולארי על ישו והנצרות הקדומה - "למה שבקתני?".

Apr 1, 2020 10:00 AM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: חשבונית ירוקה.