webinar register page

Webinar banner
Zmiany w prawie budowlanym i procesie inwestycyjnym
Zmiany w prawie Budowlanym oraz procesie inwestycyjnym.

19 września 2020 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanego Prawa budowlanego . Nowelizacja wprowadzi duże zmiany w całym procesie inwestycyjnym, jak również w procedurze legalizacji samowoli budowlanych.

W trakcie spotkania zostaną omówione założenia uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz czy uporządkowanie kompetencji organów będzie miało rzeczywiste odzwierciedlenie we wprowadzanych zmianach.

Prowadzący odnosząc się do swojej praktyki przedstawi ocenę wprowadzonych zmian a także przedstawi m.in. jak można zgodnie z nowym Prawem budowlanym zalegalizować samowolę budowlaną w uproszczonej procedurze legalizacyjnej oraz czy pozwolenie na użytkowanie będzie mogło obejmować tylko część obiektu.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

May 21, 2020 06:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sadkowski i Wspólnicy.