webinar register page

Webinar banner
KOMPENDIUM PROBLEMÓW KLINICZNYCH W CHOROBACH KRĘGOSŁUPA - webinar w ramach Polskiej Szkoły Chirurgii Kręgosłupa.
Transmisja on-line sesji 4, moduł 1, w ramach 3. edycji Polskiej Szkoły Chirurgii Kręgosłupa organizowanej przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa i Forum Chirurgów Kręgosłupa.
Webinar skierowany jest do lekarzy i fizjoterapeutów zainteresowanych tematyką leczenia chorób kręgosłupa.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu e-mail: edukacjaptchk@gmail.com.

Jun 23, 2021 03:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa.