webinar register page

Webinar banner
Nysgjerrig på ADKAR® og Prosci sin tilnærming til endringsledelse?
Da er dette webinaret for deg! På ca en time vil vi gi deg en introduksjon i Prosci sin strukturerte og evidensbaserte tilnærming til endringsledelse. Vi vil blant annet gå gjennom Prosci sin ADKAR® modell for endring på individnivå og elementene i tre fase prosessen for å lede endring på organisasjonsnivå.

Gjennom webinaret vil du få en dybere forståelse for hvorfor og hvordan man kan jobbe med endringsledelse både fra et individ og organisasjonsperspektiv, slik at man faktisk realiserer prosjektgevinster knyttet til brukeradopsjon.

Om du vil lese mer om Prosci sin metodikk for endringsledelse allerede nå kan du gå inn på denne linken:
https://www.prosci.com/resources/articles/change-management-methodology

Aug 20, 2020 08:30 AM in Oslo

* Required information
Loading