webinar register page

Webinar banner
22.09.2020 Konferencja Eco-Miasto - Dzień II: Środowisko / Conference Eco-City - Day II: Environment
Poruszone zostaną kwestie jakości powietrza i synergii między miejskimi politykami wobec smogu i klimatu, a także błękitno-zielonej infrastruktury miejskiej.

12:30 Walka ze smogiem
13:45 Zielona i błękitna infrastruktura – miejskie płuca i przestrzeń dla natury

Wypełniając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa z siedzibą w Warszawie, 00-764, ul. Sobieszyńska 8, zawartych w formularzu rejestracyjnym dotyczącym udziału w warsztatach, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

---------------------------------------------------------------

The issues of air quality and synergy between city policies aimed at smog and climate, as well as green and blue urban infrastructure will be discussed.

12:30 Fight against smog
13:45 Green and blue infrastructure – space for urban greenery and nature

By filling the registration form for the workshops you give consent for processing your personal data from the registration form by the National Foundation of Environmental Protection, Centre of Environmental Information UNEP/GRID-Warsaw, based in Warsaw, Sobieszyńska Street 8, 00-764 Warsaw, in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act of August 29, 1997 (Journal of Laws of 2002 No. 101, item 926 with later amendments).

Sep 22, 2020 12:30 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Admin GRID-Warszawa.