webinar register page

Tvangsforsk - Forelesning av professor Tilman Steinert
Tema: What is difficult with research on coercion?
Pause i tidsrommet: 10:45-11:00
Spørsmålsrunde: 11:45-12:00

Gratis deltakelse. Maks 100 påmeldte, først til mølla prinsippet.
NB: Det vil bli gjort opptak av forelesningen til senere bruk.
Alle kan bruke Zoom via nettleser, uten å måtte installere appen.

Oct 6, 2020 10:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Kent Jensen.