webinar register page

EU PRO Plus: Predstavljanje Javnog poziva za unapređenje socijalnih usluga
Agenda:
11:00 O EU PRO Plus programu
11:10 Predstavljanje kriterijuma javnog poziva
11:50 Pitanja i diskusija
12:10 Kratka pauza
12:15 Priprema aplikacione dokumentacije
12:45 Proces prijavljivanja i vremenski okvir
13:00 Pitanja i diskusija
13:15 Kraj info sesije
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Biljana Keric.