webinar register page

Säkerhet & Personlig Integritet är Affärskritiskt!
DAGS ATT GDPR SÄKRA SAMTYCKEN OCH PERSONUPPGIFTER FÖR DIN GÄST WI-FI

Sedan dataskyddsförordningen (GDPR) kom på plats i maj 2018 har tusentals incidenter redan anmälts till Datainspektionen. Som om inte detta skulle vara nog, ligger ett lagförslag för beslut som innebär att publika internettjänster måste ha spårbarhet. Du kommer då på anmodan behöva lämna ut uppgifter om användarna till brottsbekämpande myndigheter.

Komplexiteten med de nya GDPR- och spårbarhetskraven innebär ytterligare investeringar och arbetsbelastning för IT-avdelningarna. En professionell Cloud lösning kan vara svaret.

Aptilo Networks som har levererat gäst Wi-Fi lösningar till tusentals myndigheter, företag, hotell, sjukhus, shoppingcenters, flygplatser och arenor i mer än 75 länder delar med sig av sina erfarenheter. Du får också lära dig mer om de krav GDPR ställer på en Gäst Wi-Fi lösning och hur Aptilo Guest Wi-Fi Cloud™ och dess prisbelönta lösning för samtycke och hantering av persondata hjälper dig att svara upp mot dessa krav nu och i framtiden.

Områden som täcks in:

- GDPR – vad innebär det för mig och min gäst Wi-Fi tjänst?
- Hur samlar jag in samtycke för hantering av användarnas personuppgifter?
- Hur hanterar jag individuella personers samtycken över tid?
- Vad krävs av min Wi-Fi lösning för att uppfylla GDPR kraven?
- Låt användarna göra jobbet. Självadministration av samtycken och personuppgifter.
- Funktioner som behövs i login-portalen för att effektivt stödja lagkrav.
- Vilken data kan jag komma att behöva dela med mig av till myndigheter?
- Vad behövs för att ge mina användare en säker och krypterad Wi-Fi uppkoppling?

Talare: Johan Terve, Marknadschef, Aptilo Networks
* Required information
Loading