webinar register page

Online likovna radionica "SLIKAMO AKVARELOM"
Online likovna radionica "SLIKAMO AKVARELOM"
Ciklus online webinara i radionica Hrvatski sabor kulture započinje kreativnom radionicom za
likovne stvaratelje „Slikamo akvarelom“.

Realizacija radionice podijeljena je u 3 dijela tj. radionica se odvija tijekom 3 dana. Uključuje teorijski i praktični dio kroz koje će
sudionike voditi akademska slikarica Olena Sokolovska i moderatorica webinara Martina Brumen, stručna suradnica HSK-a.

PROGRAM

1. DAN: petak, 24. 4. 2020.: 18:00 - 20:30 h
- O AKVARELU, ciljevi i motivacija
- UPOZNAVANJE TEHNIKE AKVARELA I PRIBORA
- PRIPREMA STUDIJA, PRIBORA I PODLOGE
- BOJE I MIJEŠANJE BOJA
- VJEŽBE
- SLIKANJE RADA PREMA PREDLOŠKU KRAJOLIKA – prezentacija rada – primjer rada akvarelnim bojama, postizanje
svjetlosnih efekata u krajoliku i sl.
- PITANJA I ODGOVORI

2. DAN: subota, 25. 4. 2020.
- SAMOSTALAN RAD – SLIKANJE PO PREDLOŠKU
Na kraju prvoga dana online radionice polaznici će dobiti zadatak stvoriti vlastito likovno djelo u tehnici akvarela,
prema unaprijed zadanim motivima i predlošcima.

3. DAN: nedjelja, 26. 4. 2020.: 18:00 – 20:00 (cca)
- PREZENTACIJA I ANALIZA DOSTAVLJENIH RADOVA – kritički osvrti i savjeti
- PREZENTACIJA DODATNIH VJEŽBI U CILJU USAVRŠAVANJA SLIKARSKE TEHNIKE AKVARELA
- PITANJA I ODGOVORI

Detaljne informacije o radionici i načinu sudjelovanja pronađite na www.hrsk.hr
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Hrvatski sabor kulture Zagreb.