webinar register page

La manca de diagnosi i de tractament adequat dels principals trastorns del neurodesenvolupament són causes directes del baix rendiment i del fracàs escolar, directament relacionats amb l’abandonament escolar.
Els Trastorns del Neurodesenvolupament com a principals factors de risc responsables del Baix Rendiment i el Fracàs Escolar en Educació Primària i ESO
Masterclass del Dr. Miquel Casas.
La manca de diagnosi i de tractament adequat dels principals trastorns del neurodesenvolupament són causes directes del baix rendiment i del fracàs escolar, directament relacionats amb l’abandonament escolar.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Neuroeducación.