webinar register page

Webinar banner
Simularea curgerii unui amestec de fluide în Ansys Fluent
Cu Ansys Fluent se pot realiza simulări avansate în domeniul dinamicii fluidelor pentru o varietate de fenomene specifice, într-o interfață modernă și intuitivă. Astfel pot fi simulate cu precizie curgeri multifazice, inclusiv amestecuri gaz-lichid, lichid-lichid sau gaz-solid. Sunt necesare abordări diferite de modelare pe măsură ce se trece de la curgerile monofazice la cele multifazice. Pentru a determina cu precizie desfășurarea acestor curgeri complexe, Ansys Fluent oferă o gamă largă de modele numerice.

În cadrul acestui seminar se va realiza simularea curgerii unui amestec de fluide (apă și ulei) utilizând modelul VOF. Vor fi evidențiate următoarele subiecte:

- Realizarea modelului discretizat
- Definirea proprietăților de materiale
- Specificarea modelului de turbulență
- Crearea modelului multifazic VOF (apă și ulei)
- Definirea condițiilor inițiale și a condițiilor la limită
- Soluționarea. Setări de soluționar

Nov 16, 2021 11:00 AM in Bucharest

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: INAS WEBINAR.