Skip to main content
custom logo
Hur skapar jag en övertygande pitch som säljer?
- Vad är en pitch?
- Varför behöver du skapa en pitch?
- Du får ett enkelt verktyg för att skapa en 15-30 sekunders pitch utan visuella hjälpmedel.
- Fem tips på hur du kan lyfta din powerpoint presentation vid längre pitchningar.
- Hur skapar jag intresse genom mitt försäljningstal?
- Vad innehåller en god pitch?
- Hur börjar jag min pitch?
- Hur skall jag stå?
- Hur skall mina händer vara?
- Attityden är 80% av hela pitchen. Hur kan du påverka din attityd?
- Alla deltagare får en extra bonus. Mer info om det för de som registrerar till webinaren.

Nov 7, 2018 4:00 PM in Helsinki

Webinar is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sebastian Widjeskog.