webinar register page

Webinar banner
Parent Academy Webinar: (Kreyol) TIMOUN KI GEN TALAN POU YO APRANN
Konprann e idantifye timoun ki gen talan pou yo aprann.

Si ou bezwen sèvis yon entèprèt lang siy, ou dwe kontakte biwo ADA a nan 305-995-4650 omwen de semèn anvan dat atelye a.

Mar 15, 2023 10:00 AM in Eastern Time (US and Canada)

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Parent Academy.