webinar register page

Webinar banner
Seminaris GGe. COMUNICACIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA: Eina clau per a la transició
S’abordaran qüestions tan interessants com:

- Com ha evolucionat la comunicació energètica i ambiental en els darrers 30 anys?

- Els conceptes d’energia, emissions, canvi climàtic, etc., sovint, no són fàcils d’explicar. Les confusions entre unitats, preus o tones són prou freqüents tant per l’emissor com pel receptor de la notícia. Quin és el teu consell per facilitar la comprensió d’aquests conceptes en persones no especialitzades?

- Els infogrames han estat una bona eina per a facilitar la comunicació. Anirem ara a un format Tik-Tok?

- Les noves plataformes estan sent les protagonistes en comunicació. Una prova és La Vanguardia Digital. S’ha potenciat la interacció periodista/comunicador amb el lector/consumidor?

- Què creus que ha de canviar o millorar en la comunicació ambiental? La transició energètica es amb la cultura del NO per totes bandes...

Feb 10, 2021 01:00 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: GGe Grup de Gestors Energètics.