webinar register page

Webinar banner
10 - szkolenie IUNG-PIB - PODLASKIE - nt. racjonalnego nawożenia i ochrony gleb
Cykl szkoleń realizowanych w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2022, ZADANIE 1.3: Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych rolniczo.
Szczegóły na stronie informacyjnej dotyczącej szkoleń realizowanych w zadaniu 1.3 DC 2022:
https://www.iung.pl/2022/06/27/16-szkolen-w-wojewodztwach-z-zakresu-racjonalnego-nawozenia-i-ochrony-gleb/

Sep 22, 2022 08:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .