webinar register page

Webinar banner
"Nowe Oblicza Biochemii 2021/2022": Barbara Uszczyńska-Ratajczak (IChB PAN) "Are long noncoding RNAs functional?"
"Nowe Oblicza Biochemii 2021/2022" to cykliczny webinar Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wykład on-line (w języku angielskim) wygłosi prof. Barbara Uszczyńska-Ratajczak (Poznan).

Nov 25, 2021 01:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Adam Szewczyk.