webinar register page

Webinar banner
Bizikletaren eta oinezkoaren aldeko esperientzien III. jardunaldiak – III Jornadas de experiencias a favor de la bicicleta y el peatón
ERRONKAK ETA IRAKASPENAK PANDEMIAREN ONDORENGO MUGIKORTASUN JASANGARRI BERRIRANTZ
-----------
RETOS Y ENSEÑANZAS HACIA LA NUEVA MOVILIDAD SOSTENIBLE TRAS LA PANDEMIA

Mar 29, 2021 09:15 AM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gipuzkoako Foru Aldundia - Diputación Foral de Gipuzkoa.