webinar register page

Ochrona międzynarodowa cudzoziemców w Polsce
Sekcja Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie wraz z Przedstawicielstwem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie poświęcone systemowi ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. Podczas spotkania zaprezentujemy założenia Ustawy z 2013 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, w tym kwestie dotyczące składania wniosku, procedury administracyjnej i odwoławczej, gwarancje proceduralne oraz systemu pomocy prawnej wynikającego z ustawy, odniesiemy się także do niedawnego wyroku ETPCz w sprawie MK i inni p. Polsce. Dodatkowo, w związku z obecną sytuacją na Białorusi, chcemy również wspomnieć o możliwych drogach wjazdu i legalizacji pobytu na terytorium Polski dla obywateli tego kraju.Szkolenie odbędzie się w formie webinarium 30 września 2020 r., o godz. 17:00, a poprowadzą je r.pr. Jacek Białas oraz Maria Pamuła prawniczka z Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce.

Sep 30, 2020 05:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sekcje Tematyczne.