webinar register page

Webinar banner
WEBINAR: TERÀPIA NEURAL EN ATENCIÓ A LA DONA
La teràpia neural ajuda a trobar l'equilibri a través de la regulació d'aquest sistema.

Una injecció de Teràpia Neural administrada correctament pot, sovint, de forma instantània i duradora resoldre el dolor crònic de cicatrius relacionades amb el part, com poden ser: episiotomia i cesària.

Jun 16, 2021 05:00 PM in Madrid

* Required information
Loading