webinar register page

Webinar banner
Webinarserien Digital hjemmeoppfølging - Skrivende terapeut
Velkommen til webinar med tema: eMeistring - asynkron behandling over internett for panikklidelse, sosial angst og depresjon.

Presentasjon ved Tine Nordgreen, psykologspesialist og forsker ved Helse Bergen, og Kjersti Skare, psykiatrisk sykepleier og seksjonsleder eMeistring ved Helse Bergen.

Du må gjerne stille spørsmål under selve webinaret via Q&A-knappen.

Opptak av tidligere webinarer kan ses på: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging/webinarer

Følg våre nyheter: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging

Vel møtt!
Eirin Rødseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Hilde Sørli, Sunnaas sykehus
Santiago Martinez, Universitetet i Agder
Tone Bye, Livsglede for eldre
Henriette Nybakke, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Siri Bjørvig, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nov 19, 2021 08:15 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: E-Health Research.