webinar register page

Webinar banner
Tüketim Tabanlı BT Hizmetleri - Greenlake
HPE, Tüketim Tabanlı BT Hizmetleri “Greenlake” ile müşterilerine kendi veri merkezlerinde, kendi kontrollerinde, kendi ihtiyaçlarına göre şekillenebilen bir BT altyapısıyla bulut deneyimi ve esnekliği sağlıyor.

Feb 18, 2020 10:00 AM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ÇözümPark.