webinar register page

Webinar banner
Konsorcja i podmioty trzecie – kontrowersje na gruncie nowych przepisów i orzecznictwa
Wybór odpowiedniej struktury udziału w postępowaniu może mieć istotny wpływ na skuteczne ubieganie się o zamówienie publiczne, a następnie na realizację umowy.
Jednocześnie przepisy dotyczące wspólnego ubiegania się o zamówienie, mimo kolejnych zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, nadal budzą wątpliwości.
Zapraszamy zatem do udziału w spotkaniu, na którym porozmawiamy o tych zagadnieniach i spróbujemy wspólnie zinterpretować najnowsze orzecznictwo TSUE i sądów krajowych dotyczące tego typu struktur.

Nov 18, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DZP Webinars.