webinar register page

Moderní města a regiony – plné nové energie a připravené na změnu klimatu
Před Českem stojí balík příležitostí nabízející impuls k oživení investic do nových projektů obnovitelných zdrojů, využití potenciálu úspor energie a zvýšení odolnosti měst a krajiny vůči změnám klimatu. Debata se zaměří na konkrétní využití prostředků v regionech, které Česko získá v rámci Modernizačního fondu či Fondu obnovy.

Jun 11, 2021 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Svaz moderní energetiky.