webinar register page

Webinar banner
Dobbel gevinst med data - gjenbruk av forskningsdata til digitale tvillinger og bærekraft
Hvor ligger mulighetene og utfordringene knyttet til samspillet mellom forskningsdata og næringsutvikling i industrien, spisset mot digitale tvillinger og bærekraft?

I forbindelse med et pågående utvalgsarbeid med fokus på deling og gjenbruk av forskningsdata, som ledes av Forskningsrådet på vegne av Kunnskapsdepartementet, inviterer DigitalNorway til webinar sammen med SINTEF, Universitetet i Oslo og Oslo Science City.

Agenda:

- Intro ved Oslo Science City, Christine Wergeland Sørbye
- Om utvalgsarbeidet ved utvalgsleder Magnus Aaronsen
- Panelsamtale ledet av Liv Dingsør, DigitalNorway
Panelister:
Morten Dæhlen, UiO
Morten Dalsmo, SINTEF
Bart Hendriks, Equinor
Shane McArdle, Kongsberg
- Praktisk info om innspill til utvalget med sekretariatsleder Siri Lader Bruhn fra Forskningsrådet

Feb 15, 2021 11:00 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DigitalNorway.